Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Füle Lajos

2011.05.22

ELŐHOZZA

 

Nem mind fénylik, ami arany,

egyik-másik elrejtve van.

Ámde ISTEN tudja, látja,

s előhozza r a g y o g á s r a.

 

 

TÉGY AZ ÚRÉRT

 

Tégy az Úrért, szolgálj, fáradj,

emeld, ki a harcban megdől!

Elege van a világnak

a vallásos közhelyekből.

 

 

MARADJ VELEM

 

Meghaltál, hogy örökké éljek

bűnné lettél, hogy bűntelen

legyek, ha megtisztít a véred.

FELTÁMADOTT! maradj velem

 

 

AZ ELTEMETHETETLEN

 

Temették ólom-csüggedésbe,

hitetlenség gyolcsába rakva,

a félelem sivatagába.

Harmadnapon feltámadott!

 

Temették tornyos templomokba,

szertartások gyolcsai közé,

imákból készült szemfedője.

Harmadnapon feltámadott!

 

Temették ideológiákba,

tagadás útszéli árkába,

tudomány sziklái alá.

Harmadnapon feltámadott!

 

Temették gyilkos hitvitákba,

szent háborúk szennyes vizébe,

sötét élet-cáfolatokba.

Harmadnapon feltámadott!

 

Temetgetik ma is... Hiába.

Nem rejti el se föld, se ég már,

szív bűne, vagy ész érve, semmi

mert Ő MAGA AZ ÉLET!

 

 

Férjeknek

 

Az Ige mondja, hogy te légy az első!

De nem erőszak útján, csak a belső

emberedért, ki elsőként áldoz,

ne úgy, hogy - elhatározd!

Emberi szándék gonosz úton járat,

hitben lehetsz csak feje a családnak,

több szeretettel, nagyobb alázattal,

több áldozattal a családi asztal

testi és lelki étkeit szerezve,

több hál ' adással egy-egy csöndes este,

mikor a test a lelket öldökölve

úgy húz a mélybe, úgy taszít a földre.

Hétköznapokon válik az el úgyis,

az lesz az első mindig, aki úgy hisz!

Szent versengéssel, Őt követve mindig,

az út végéig növekedni illik

egymás előtt.

 

 

A MINDENSÉGBEN VAN EGY BOLYGÓ

 

A mindenségben van egy bolygó,

Hol élni - tán halni is - oly jó,

Mert bár a bűn ekéje szántja,

Van Betleheme, Golgotája.

 

Nem tud a mindenségben senki

Máshol karácsonyt ünnepelni,

Csak itt, aki ámulva látja:

E földre jött az ÉG KIRÁLYA!

 

Csodálkozó hittel és szemmel

Borulj le hát Előtte, ember!

Mert JÉZUS Ő, az üdvösséges,

KI meghalt és feltámadt érted.

 

 

Karácsonyi üzenet

 

Üzenem mindenkinek, hogy a Csillag

fényéből semmi sem kopott,

értelme lett csak megszokott.

 

Üzenem mindenkinek, hogy a GYERMEK

ma is a testté lett csoda,

ISTEN jóságos mosolya.

 

Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek

serege most is útra kel,

elég nekik a régi jel.

 

Üzenem mindenkinek, hogy a szívem

ma is repesve fut Felé,

ma is azé a Gyermeké.

 

 

Emmausi úton

 

Ketten megyünk, vagy egyedül megyünk...

Hová? - E földön sok-sok Emmaus van.

JÉZUST idézzük közbe-közbe búsan,

emlékeink is ballagnak velünk.

 

Így létezünk a múltat emlegetve,

csodákra visszarédezve járunk,

de csüggedésünk annyiszor elárul:

" Ó, mi azt hittük... " ( ezt meg azt ha tette ).

 

Pedig hát EGGYEL többen ballagunk:

hozzánk szegődik új meg új alakban

VALAKI mindig, hogy fáradhatatlan

mondja az Igét, nem vagyunk magunk.

 

Lelkünk föleszmél, boldog szót rebeg

kenyérben, borban fölfedezve testét:

" Maradj velünk, hogy be ne esteledjék,

búban, örömben hadd legyünk Veled! "

 

 

Futás

 

Fut a gyermek a labda után

leszegett fejjel, tűzpirosan,

se lát, se hall, csak egyre rohan.

Guruló labda lett a világ,

Szüntelen űzi, hajtja a vágy.

Száz utcán, téren,

ezer veszélyen,

millió anyai kétségen át,

gyönyörűszépen

s balga-bután

fut a gyermek a labda után...

 

Fut az ember az élet után...

Leszegett fejjel gyötri magát,

kincseit egyszer csakhogy elérje,

kergeti álma, hajtja a vére.

Kenyér gurul a lába előtt,

vagyon gurul a vágya előtt,

hírnév, dicsőség álma előtt.

Rohan utánuk éveken át,

a fogyó úton, életen át,

száz utcán, téren,

ezer veszélyen,

millió anyai kétségen át,

gyönyörűszépen

s balga-bután

fut az ember az élet után...

 

Fut az ISTEN az ember után,

mert mindent lát és szánja nagyon,

guruló szívét csakhogy elérje,

hogy fut utána, hull bele vére!

Ott fut az utcán,

ott fut a téren,

egész világon,

sok ezer éven,

sok mérhetetlen,

megérthetetlen,

keresztre írott szenvedésen át,

hulló Igével,

kiontott vérrel,

viszonozatlan,

mély szerelmével

fut az ISTEN az ember után...

 

 

A szépség

 

A szépség volt az álmom,

szépség a mágnesem.

Tán ott is megtaláltam,

ahol más senki sem.

 

Volt úgy, hogy életemben

tombolt a bú, a gond,

mégis nyomára leltem:

tüskék közt rózsa volt.

 

Rejtőzve is közel jött,

bármerre vitt az út,

hol egy mosolyba fészkelt,

hol egy kis dalba bújt.

 

Hol illanó madárka volt,

hol hímes lepkeszárny,

hol múló, ritka mámor,

hol hamvas, tiszta lány.

 

Hol halkuló harangszó,

hol zsoltár ritmusa,

gyerekhang, messze hangzó,

vagy hangtalan ima,

 

de mindenütt elértem,

de szüntelen elért.

A szépség volt az élet,

az élet volt a szép.

 

 

Add tudnom

 

Add tudnom, amit értem tettél,

add értenem, mit elvégeztél,

nyisd meg szemem fénylő csodádra,

a Golgotára!

 

Véredben szívem megmosódjon,

elcsöndesüljön égi szódon,

éltem legyen megváltott élet,

szolgáljon Néked!

 

 

Te érleled

 

Te érleled a nyár gyümölcseit,

Téged illet, Urunk, a köszönet.

Teremni vágyik gyermeked is itt,

Érlelj szívében jó gyümölcsöket!

 

 

Bízzál!

 

Bízzál! Nincs ennél fontosabb,

fedezetet rá ISTEN ad,

s az Ő örök körébe von

JÉZUS által e bizalom!

 

 

Ó, Jézusom

 

Ó, Jézusom, hadd kérjelek:

szólíts meg Te ma engemet,

hogy hadd legyek én is Tiéd!

Ontál helyettem drága vért.

 

 

Lehetne

 

Lehetne élni szépen

az Ő erőterében:

jézusi szeretetben,

sőt napról napra szebben.

 

Lehetne adni szépen,

tükrözni észrevétlen,

mit Tőle kap a lélek:

fényét szeretetének.

 

 

"Mégis - öröm"

 

Nem minden óránk, napunk ünnepi,

az örömért is meg kell küzdeni.

Nehéz annak, ki beteg, szélütött,

így szólni Pállal: "Mégis örülök".

 

Pedig akkor is megáll az Ige:

Aki hisz, annak örök élete

van a FIÚBAN, Általa örök!

Köszönjük ezt a "mégis örömöt".

 

 

Az eszköz örömével

 

Fogy már az út, s ha majd váégéhez értem,

pihenjek el az eszköz örömével,

ahogy a lant, amely elhallgat egyszer,

ahogy a toll, melyet letesz a MESTER.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.