Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szerelem-házasság-szex-család

2011.06.02

Walter Nitsche

 

 

A szeretet tanulni kell

A szeretet sokkal több, mint érzelem. Az iagzi szeretetet meg lehet és meg kell tanulni! A könyvből az olvasó mindent megtud, ami ehhez szükséges: Egyáltalán mi a szeretet? Képes vagyok-e szeretet adni? Hogyan tanul meg az ember a gyakorlatban "szeretni"? Hogyan kell ápolnunk a szeretet, hogy növekedjen és ne hűljön ki? Akár a házasságra való felkészüléshez, akár egy baráti kapcsolat kiépítéséhez vagy javításához: a könyv lapjain az olvasó szemléletes "csomagolásban" kap gyakorlati segítséget. A könyv megszólítja mind az egyedülállókat, mind az együtt járókat; házasembereket és özvegyeket, de olyanokat is, akik már maguk mögött hagytak egy tönkrement kapcsolatot. Az A szeretet tanulni kell ugyanis olyan mélyreható elvre utal, amely az élet minden emberi kapcsolatát áthatja, mert "szeretni annyit jelent, hogy felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit".

 

 

Jill Southern

 

Szex - Mi Isten igazsága?

Miközben a szexualitást illetően az Egyház mércéje lehet, hogy magasabb, mint a világé, az mégis gyakran meg sem közelíti az Isteni mércét.Olyan világban élünk, amely eltorzította a szexualitás Isten szerint való fogalmát. Ennek eredményeként sok keresztény bűntudatban él vagy, megfelelő ismeretek hiányában, küszködik olyan helytelen múltbeli döntések vagy bűnök következményeivel, melyeket mások követtek el velük szemben. Szexualitásunk nem Isten szerint való kifejezését a hamis szeretet és elfogadás utáni vágy hajtja. A szerző ragyogóan leleplezi az ellenség hazugságait, melyek a nem Isten szerint való szexualitás gyakorlatok csapdájaként foglyul ejthetik az embert, és alapos ismeretekkel szolgál az Isten szerint való szex fogalmát, és annak érdekében felállított határokat illetően. A szexualitás magatartás sokféle megnyilvánulási formáját említi, esetenként teljesen nyílt és világos útmutatást ad a felállítandó határokra és a helytelen szexuális gyakorlatok következményeire vonatkozólag. Ez a könyv reményt és helyreállást hoz a szabadságot keresők számára, és nagy segítséget nyújt azoknak, akik olyan embereket akarnak lelkigondozni, akik valamilyen szexuális csapda áldozatai lettek.

 

 

Fay Smart és Jean Young & Emalyn Spencer

 

A nő Isten gondolatai szerint & "Nevetve néz a holnap elé"

A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. Péld.19,14 & Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát. Péld.31,10-12

 

 

Ablonczy Dániel

 

Családkönyv református keresztyén szemmel

Ma, amikor tanúi lehetünk annak, hogy a család fogalmát milyen szívós kemény munkával teszik tönkre, és igyekeznek a köztudatban olyan életformát biztosítani, hogy ez a hívő emberek körében is elfogadható legyen, mindennél fontosabb egy családoknak családokról szóló írás lehetősége. Szeretném, ha fogodzó, kapaszkodó lenne ez a könyv azoknak, akik tanácstalanok, vagy netalán kétkedők a család szükségességének mivoltát illetően. De jó tanácsot ad azoknak is, akik biztosak a családteremtésben, ám néha elbizonytalanodnak a gyereknevelésben, a közös kapcsolatok, a házastársak alapvetések megélésében. Egyszerűen fogalmazva: segédkönyv. A Családkönyv segíthet abban, hogy a család, melyből jöttünk, és amelyet magunknak teremtünk gyermekeinkkel - leendő saját családunk -, a lehető legkevesebbet sérüljön. Hétköznapi tanácsokat kapunk problémáinkra, megoldást a kérdéseinkre. Divatos szemmel fogalmazva: Ablonczy Dániel "életvezetési tanácsokat" ad mindennapjainkra.

 

 

Dr. Ross Campbell

 

Életre szóló ajándék

A pszichiáter szerző, aki maga is négy gyermek édesapja, átfogó képet ad a gyermeknevelés alapkérdéseiről. Könyvében rávilágít arra, hogy a gyermekünkkel való jó kapcsolat alapja a feltétel nélküli szeretet és elfogadás. Gyakorlati tanácsokat ad, miként éreztethető ez a gyermekkel, aki ennek az érzésnek a birtokában képes igazán érett emberré fejlődni. Saját gyermekeivel átélt élményeit, valamint tanácsadói munkája során szerzett tapasztalatait olvasmányos formában osztja meg az olvasóval. Könyvét mély humánuma és keresztény életszemlélete hatja át. Dr. Pálhegyi Ferenc, pszichológus, egyetemi tanár: " A családi nevelés nálunk gyakorlatilag megszűnt, a gyerekek az óvodában, az iskolában, az utcán és a televízió előtt ülve <nevelődnek>. Néha még csak nem is érezzük, hogy gyerekeink nevelése a mi feladatunk lenne. Ezért nagy szükség volt arra, hogy Ross Campbell könyve magyarul is napvilágot lásson. Szerzőjétől megtanulhatjuk, hogyan lehet a gyermekeket nemcsak szeretni, hanem jól szeretni, sőt szeretttel fegyelmezni."

 

 

Dr. Ross Campbell

 

Nehéz évek

A nagy sikerű Életre szóló ajándék pszichiáter szerzője ebben a könyvében a kamasz gyermek neveléséhez nyújt értékes segítséget. Szerinte a szülők által elkövetett hibák jelentős hányada egyrészt abból származik, hogy nem tudják, hogyan közvetítsék szeretetüket a tinédzsernek, másrészt abból, hogy egyszerűen nem értik viselkedését. Elmagyarázza, melyek a kamaszkori depresszió tünetei és mit tehetünk ellene. Megtudhatjuk, hogyan működik a kamasztársadalom, és milyen hatással van a gyermekre; hogy a kamaszok dühöngése normális dolog, csak meg kell nekik tanítani, hogyan vezessék le. Elmondja, hogyan lehet a serdülőt fokozatosan önállóságra segíteni, és hasznos tanácsokat ad intellektuális és lelki neveléséhez is. Mondanivalóját saját gyermeknevelési illetve tanácsadói tapasztalataival támasztja alá.

 

 

Dr. James Dobson

 

Az akaratos gyerek

Segítség! Nem bírok a gyerekemmel! Vannak nehezen nevelhető gyerekek, vagy csak a szülők következetlenek? Dr. Dobson Bibliával a kezében és rendkívül élvezetes stílusban adja szakmai tanácsait. Olyan területeket is hozzáértéssel kezel, melyek manapság népszerűtlenek pl:-a kötelességvállalás bevezetése

 

 

Dr. Ross Campbell

 

A szülői hivatás

A gyermeknevelésben gyakran két véglet érvényesül: teljes engedékenység vagy vasszigor. Ross Campbell, a nagysikerű Életre szóló ajándék és Nehéz évek című könyvek szerzője nem könnyű, de járható középutat mutat: neveljük gyermekünket tekintélytiszteletre, tereljük a helyes irányba, javítsuk ki hibáit, de mindezt gyöngéden, megértéssel, feltétlen szeretetre építve tegyük! Dr. Campbell új könyvében különösen hangsúlyozza, mennyi minden múlik azon, hogy alaposan ismerjük-e gyermekünk egyéniségét, s annak megfelelően bánunk-e vele: rugalmasan, türelemmel, józan bölcsességgel. Meggyőződése, hogy gyermekünknek elsősorban nem prédikálni kell, hanem életünkkel és tetteinkkel példát mutatni, s akkor magáévá fogja tenni erkölcsi elveinket és világnézetünket. A pszichiáter szerző, aki maga is négy gyermek édesapja, bőséges tapasztalata alapján ad bölcs és a gyakorlatban jól hasznosítható tanácsokat minden szülőnek.

 

 

Don Meredith

 

Lesznek ketten egy test

...ÉS BOLDOGAN ÉLNEK MIG MEG NEM HALNAK? Mit lehet tenni azért, hogy egy házasság ne válással végződjön? Hogyan lehet elkerülni a kapcsolatokban rejlő csapdákat, melyek házaspárok millióit tartják fogva? Az olvasó olyan könyvet tart a kezében, amely mindkét félnek, férjnek és feleségnek íródott. Don Meredith szerint, aki házassági tanácsadó az USA-ban, a házasságok felbomlásának 5 legfőbb oka van. Mindezek ismeretében, a Biblia alapján tanácsot ad: -házaspároknak, hogy akor kihívásával szemben tartós és boldog házasságban éljenek

 

 

Dr. Pálhegyi Ferenc

 

Keresztyén házasság

"...ÉS LESZNEK KETTEN EGY TESTTÉ." Máté 19,5! Hívő emberek házasságában az a nagyszerű, hogy együtt gyalogolhatunk az Ígéret Földje felé. Végigjárhatjuk a pusztát keserűen és lázadozva, mint az Ószövetség népe, de ha látjuk, hogy előttünk megy az Úr felhő- vagy tűzoszlopa, akkor nem csüggedünk el. A házasság hasonlít a cipzárhoz: az egyik félnek csak a másikkal együtt van értelme. Ez a "cipzár" időközben könnyen szétnyílik. Szeretnél tartós, mindig "jól záró" kapcsolatot?

 

 

Erika Treude

 

Színes kövek az aranyvárosból

ELBESZÉLÉSEK egy család életéből! A családi élet mindennapi eseményeinek egymásutánjában az asszony és édesanya számára rengeteg színes építőkő áll rendelkezésére, amelyekkel hivatásának megfelelően olyan házat készíthet, amelyekben Isten munkálkodhat és kormányozhat. A szűk családi kör és a tágabb környezet eszményi lehetőséget ad arra, hogy a keresztyén elméletet életközeli, hitből való örömteli gyakorlattá tegyük. Erika Treude öt, időközben felnőtt gyermek édesanyja hosszú évek óta ír cikkeket keresztyén folyóiratokban.

 

 

Linda Dillow

 

A társ... Feleségek könyve

-Férjhezmenés előtt állsz, és szeretnél felkészülni új életformádra? Ebben a könyvben nagyszerű gyakorlati tanácsokat találsz problémáid megoldására, a Biblia tanítása alapján. Linda Dillow amerikai asszony, aki 12 éve Európában él férjével, három saját és egy fogadott gyermekével. Könyvét, melyet több nyelvre lefordíytottak, most végre a magyar nők is elolvashatják.

 

 

Gene A. Getz

 

A férfi! A Biblia tükrében

Mit vár Isten a férfiaktól? Bátorság kell ahhoz, hogy valaki szembenézzen önmagával! Pál apostol Timóteushoz és Tituszhoz írt levelében tükröt tart az olvasó elé. Ebbe a tükörbe következmények nélkül nem lehet beletekinteni. Könyvünk szerzője a Pál által felsorolt 20 tulajdonságot más újszövetségi igékkel összevetve vizsgálja, melyeknek jellemezniük kell (lene) minden keresztyén férfit. A könyvben minden egyes fejezet végén gyakorlati feladatokat talál az olvasó, melyek segítséget nyújthatnak az éppen tárgyalt tulajdonság kifejlesztésében. Könyvünk szerzője a nőknek is írt egy hasonló könyvet, melynek kiadása a terveink között szerepel.

 

 

Elisabeth Elliot könyvei

 

Nőnek születtél

"Arra születtem, hogy nő legyek. Az a tény, hogy nő vagyok, nem tesz engem másfajta keresztyénné, de az a tény, hogy keresztyén vagyok, másfajta nővé tesz. Ezért elfogadtam Istennek rólam alkotott elképzelését, és egész életem mindenestől felajánlom neki -én aki vagyok, és akivé formálni akar." E.Elliot a keresztyénség ismert és kedvelt szerzője. Ebben az új könyvében - Nőnek születtél - saját megfigyeléseit és tapasztalatait veti össze a Szentírással, amelyet egy életen át figyelmesen tanulmányozott. A könyv, melynek mottója: "Gondolatok a nőiességről Valerinek", egyúttal a gondoskodó anya ajándéka leányának, küszöbön álló házasságkötése alakalmából. A szerző magyarul megjelent könyvei többek között: "Győztesen a gyöngykapun át", "A Mindenható árnyékában", "Magányosság", "Biztos fény a messzeségben".

 

Gondolatok a férfiakról

Tanácsok Pete-nek. Milyen feladatokat szánt Isten a férfinak? Ki az igazi férfi?

 

 

H. Wilts

 

Bibliai családok

Isten a házasságban akar talán a legnagyobb földi boldogsággal megajándékozni bennünket. Ezt a boldogságot egész mélységében és teljességében csak azok fogják megtapasztalni, akik Vele közösségben mint Isten gyermekei szeretnének ebben részesülni. A könyv bibliai házasságokon és családokon mutatja be, hogy milyen szép lehet a jegyesség, házasság és családi élet, ha Isten áldása van rajta. Közben nem térünk ki az aktuális kérdések elől sem, hanem megfelelő tapintattal beszélni fogunk szokról is. A bibliai példákból azt is megláthatjuk, milyen következményekkel jár a könnyelműsködés és az Isten rendeléseivel szembeni közömbösség. Ezek a figyelmeztetések még akkor sem vesztettek semmit aktualitásukból, ha a hívőket körülvevő világ nyíltan túl is teszi magát az Isten által felállított normákon. A világot nem érdekli sem Isten, sem az, amit felkínál. Nélküle akar gyors és lehetőleg következmények nélküli élvezethez jutni. Nem csoda, ha tartós boldogság helyett a legszorosabb emberi kapcsolatokban is nagyon gyakran csalódással és szenvedéssel találkozunk. Az "új erkölcs" csábító hatása alól a keresztyének sem vonhatják ki magukat. Ez ellen az az egyedüli védelem, ha az isteni alapelveket alfogadjuk és tudatosan magunkéva tesszük. A könyvben a szerző több évtizedes, hívők között végzett pásztori szolgálata alatt, és nem utolsósorban sokgyermekes családjában, unokái, sőt dédunokái között szerzett tapasztalatai kapcsolódnak össze a Biblia pédáival és azok aktualitásával napjainkban. Jellemző vonása a barátságos, megnyerő hangvétel is, amellyel a szerző nemcsak az olvasók lelkiismeretéhez, hanem szívéhez is szól, még akkor is, amikor visszás dolgokra hívja fel a figyelmet.

 

 

Anny Wienbruch

 

Nem csüggedünk

Anny Wienbruch Sablonban (Lotaringiában) született. Gyermekéveit a szép Elzászban élte, ahova mindig visszavágyott. Később Vesztfáliában, apai őseinek lakóhelyén talált új otthonra. Itt lett tanítónő, itt ünnepelte menyegzőjét, és miután férje mint hegyivadász eltűnt a második világháborúban, ezen a vidéken maradt, Sauerland-ban. Az írónő édesanyjának - a korábban megjelent könyvekből ismert Anninak - leányéveiről, házasságáról tudósít ez a könyv. Az öröklött természet, a szülői ház légkörének megmaradt nyomai és az újjáteremtő krisztusi kegyelem magasabb értékrendje harcolnak egymással a fiatal teremtésben. A győzelem azé, Aki elrontott - és emiatt keserves, görönygyös - utainkat is oda tudja igazítani az igazi cél, a romolhatatlan örökség felé.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.