Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ingyenes

2011.05.30

WITNESS LEE - WATCHMAN NEE

 

 

A keresztyén élet alapelmei

A keresztyén élet igen jelentős és mély értelmű, ám sokan nem értik ennek az életnek az Isten Igéjében, a Bibliában feltárt alapvető elemeit. A Watchman Nee és Witness Lee igehirdetéseiből válogatott, A keresztyén élet elemei című gyűjtemény első kötete a keresztyén élet lényegét ismerteti meg az olvasóval. Az emberi élet titkáról szóló első fejezet felfedi előttünk az isteni megmentés tervét. A következő fejezetek számos alapvető keresztyén megtapasztalás részleteibe avatnak be bennünket. Az utolsó fejezet bemutatja a hívő keresztyén életének kulcsát - Krisztus megtapasztalását az emberi szellemben. Ezek az írások határozott alapot adnak minden Istent kereső ember és Krisztusban növekedésre vágyó hívő számára a gazdag és céltudatos keresztyén élethez.

 

A keresztyén élet alapelmei - második kötet

A keresztyén élet fő célja magának Krisztusnak a megismerése, amihez elengedhetetlen, hogy naponta élő módon megérintsük és megtapasztuljuk Őt. Ennek a megtapasztalásnak van néhány alapvető eleme, például a megfelelő szellemi táplálék, a rendszeres szellemi imádat és a mély szellemi növekedés. A Watchman Nee és Witness Lee igehirdetéseiből válogatott, A keresztyén élet alapelmei című gyűjtemény második kötete az egészséges keresztyén élet három alapvető összetevőjét mutatja be: együttlét az Úrral, az Úr egyszerű megérintése, valamint az Őbenne való elmélyült növekedés. Ezeket a válogatott írásokat olvasva a kereső keresztyének megízlelhetik Isten igéjének gazdag táplálékát, folyamatosan kapcsolatot teremthetnek az Úrral, és megérinthetik Isten rejtett mélységeit.

 

A keresztyén élet alapelmei - harmadik kötet

A keresztyén élet egy másik alapvető megtapasztalása, hogy nekünk, hívőknek, az élet magasabb rendű alapelve szerint kell élnünk, ahelyett, hogy pusztán a helyes és helytelen ismeretének elve vezérelne bennünket. Amikor Isten élete munkál bennünk, az abban lévő világosság rávezet minket a helyes keresztyén életre, és egybeépít a többi hívővel Isten testületi kifejezésére, ami a gyülekezet. A Keresztyén élet alapelmei című összeállítás harmadik kötetében Watchman Nee és Witness Lee ezeket a tapasztalokat elemzi részletesen. Ezek az írások olyan szellemi táplálékot jelentenek minden hívőnek, amely nemcsak az ő egyéni fejlődésüket segíti elő, hanem a gyülekezet növekedését és felépítését is.

 

 

WATCHMAN NEE

 

A dicsőséges gyülekezet

A könyv alapjául szolgáló igehirdetésekben ragyogó fényben világosodik meg az olvasónak a Szentírásban szereplő négy jelentőségteljes asszony alakja: Éva a Teremtés könyvének második fejezetében, a feleség az Efézus 5-ben, a látomásban megjelenő asszony a Jelenések 12-ben és a Mennyasszony a Jelenések 21-22-ben. A róluk szóló feljegyzések teljes képet adnak gyülekezetről, amely beteljesíti a dicsőséges Isten szívének vágyát.

 

 

 

WITNESS LEE

 

 

A mindent tartalmazó Krisztus

Az Ótestamentum összes szimbóluma és előképe csodálatos képet ad a mi Szabadítónkról, Jézus Krisztusról. Ezek közül az egyik legjelentősebb, mégis elhanyagolt előkép az ígéret földje, a "jó föld". A Mnident tartalmazó Krisztus-ban Witness Lee Mózes ötödik könyvének részeit elemezve kimutatja, hogy az Izráel gyermekei által örökölt föld tökéletes előképe Krisztusnak, a mi újtestamentumi örökségünknek. Részletesen megvizsgálja a jó föld kikutathatatlan gazdagságának néhány elemét. Elmagyarázza és bemutatja, hogy az egyes előképek hogyan alkalmazhatók a saját tapasztalatainkra. A Mindent tartalmazó Krisztus elejétől végig arra ösztönzi az Istent kereső hívőket, hogy nap mint nap tapasztalják meg és élvezzék Krisztus gazdagságát, az ő jó földjüket, Isten örökkévaló céljának beteljesítésére.

 

Az élet ismerete

Isten vágya egy testületi ember, aki Őhozzá hasonlatos, akiben megnyilvánul az Ő hatalmával képes szembeszállni az ellenséggel. Kevés hívő ismeri fel azonban, hogy Isten ezt a vágyát csak a saját élete által tudja beteljesíteni. Még kevesebben vannak azok, akik ezt az isteni életet, amely Krisztus halála és feltámadása nyomán most a rendelkezésünkre áll, a gyakorlatban is megismerték és megtapasztalták volna. Az élet ismerete c. könyvben Wizness Lee megvilágítja az élet ösvényét, amely az újjászületéssel kezdedik, és elvezet az élet benső érzetének megismeréséig. Az élet ismerete alapot ad Krisztus valóságos megtapasztalásához, és hasznos bevezetőként szolgál a hozzá kapcsolódó, Az élet megtapasztalása címen megjelent kötethez.

 

Isten ökonómiája

1927-ben A szellemi ember címen jelent meg Watchman Nee ma már klasszikusnak számító írása a keresztyének növekedéséről és fejlődéséről. Ebben azt az egyszerű bibliai igazságot mutatja be, amelynek felismerése központi jelentőségű és szükségszerű a keresztyének szellemi életének fejlődéséhez, tudniillik hogy az ember három részből áll - szellemből, lélekből és testből. Az Isten ökonómiája című könyvben Witness Lee, aki mint munkatárs a legközelebb állt W. Nee-hez, erre az alapra építve tárja elénk a Biblia központi kijelentését: Isten be akar költözni az emberbe, hogy tökéletesen kifejezhesse Önmagát a gyülekezetenkeresztül. Az Isten ökonómiájá-ban W. Lee világosan elmagyarázza az Isteni Háromság üdvrendi lépéseit, és gyakorlati segítséget nyújt a hívőknek abban, hogyan működjenek együtt az Istennel az Ő örökkévaló tervének megvalósításában.

 

 

EZEK A KÖNYVEK MEGRENDELHETŐEK (INGYENESEN):www.rldbooks.org

A LINKEK KÖZT MEGTALÁLHATÓ INGYENES KÖNYVEK címen!

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.