Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyermek és ifjúsági

2011.06.01

Heinz Böhm

 

Aki bűnösnek találtatik a földön...

" Aki szeret, annak szenvednie kell! " - ezt a fájdalmas tapasztalatot szerezte Roland Seeger már gyermekkorában. Ezért következetesen gyakorolja az érzéketlenséget más emberekkel szemben: Nem akar sem szeretni, sem szeretetet kapni. Ezt előbb-utóbb meg kell tudnia barátnőjének is. Amikor felfedezi, milyen rettenetes hidegség rejtőzik az elegáns külső mögött, borzadva szakítja meg a kapcsolatukat. Azonban egyikőjük sem sejti, milyen messze ható következményei lesznek ennek a szakításnak... Roland Nitzsche szellemi tanítványa lett, és ez élete teljes kudarcához vezetett. Az élet értelmét és célját kutató kérdéseket nem lehet kikerülni, azok választ követelnek!

 

 

Iványi Tibor

 

A Fiú érkezik

Fenyőillat - gyertyafény - ünnepi kalács - Csendes éj - a karácsony jelentősége sok hívő ember számára is csak ilyen hangulati tényezőkké zsugorodott. A régi és újabb időkből való történetek azt szeretnék megmutatni nagyoknak és kicsiknek, hogy karácsony ennél sokkal több: a Fiúnak, Isten Fiának e világba érkezése. (Karácsony: inkarnáció - testet öltés.) Ahol ez valóság lesz - a szívben, a családban -, ott ragyog fel igazán és maradandóan a karácsonyi öröm. Az a boldogság, mely kiárad a szűkebb és tágabb környezetre, és átalakítja a sivár, az elrontott emberi életet.

 

 

Hézser Gábor

 

Kötőjeles történetek

Amikor másodszor is Jerikó felé ment, megint talált egy sebesültet a samaritánus. Harmadik, negyedik, ötödik útján újabb és újabb áldozatok feküdtek az országúton. Százszor tette meg az utat és száz szerencsétlen feküdt ott, majd ezerre és ezerre bukkant. Mindig ugyanazon a helyen. Ez fogalkoztatta, amikor 2333-madszor ment Jeruzsálemből Jerikóba. Szinte belebotlott az újabb sebesültbe, annyira gondolataiba merült. Sóhajtva szedte elő a kötszert a nyeregtarisznyából, rutinosan látta el a 2333. sebesültet. Gyakorlott mozdulattal emelte a szamárra a vérborította testet, és lám, az állat magától indult el a fogadó felé a jól ismert úton. A szamár és a sebesült szerencsésen meg is érkeztek. A samaritánus ugyanis a sivatag felé atrtott, hogy megkeresse a rablótanyát. Mert amikor 2333. áldozatba botlott, hirtelen rádöbbent, hogy sokkal jobb samaritánus lehetne, ha végre a tettesekkel is törődne s nem csak ragtapaszokat osztogatna... Elhatározta, hogy a rablókon fog segíteni. Később zavartalanul utazhatott Jeruzsálemből Jerikóba. Sok időt takarított így meg...

 

 

Roy Krisztina

 

Biztos kézben

A fiatal Michael apját a halálos ágyán amiatt gyötri a lelkiismerete, mert évekkel korábban nagy összeggel becsapta a testvérét. Azért, hogy visszafizesse ezt az adósságot, Michaelnek meg kell ígérnie, hogy a megcsalt testvérének nem éppen vonzó lányát feleségül veszi. Michael rááll. A házasságkötés után külföldre megy, hogy megkeresse a pénzt. Felesége közben megismeri az élő Istenbe vetett hitet.- Az ismert írónő ebben az elbeszélésben a maga jellegzetes módján bemutatja, hogy ez a hit miként változtatja meg a feleséget, a környezetét, végül pedig a hazatérő férjet és a házasságukat is.

 

 

Roy Krisztina

 

Az idegen szolgalegény

Rövid történetek evangéliumi tanulsággal.

 

 

M.E.R

 

Mary Jones és Bibliája

Megszámlálhatatlan embert érintett meg a történet, ahogyan egy szegény walesi lány gyalog, mezítláb elment Balába (otthonától negyven kilométerre), hogy Bibliát vegyen, amelyre jó néhány éven át gyűjtötte a pénzt. Ezzel kezdődött az az eseménysorozat, amely először a Brit és Külföldi Bibliatársulat megalakulásához vezetett, majd ennek folytatásaként ma az egész világon bibliatársaságok sokasága biztosítja a Biblia kiadását. S hogy ma a Biblia szerte a földön szinte mindenütt kapható, ez Isten után a walesi Mary Jonesnak köszönhető.

 

 

Eleanor H. Porter

 

Az élet játéka

Milyen is egy gyermek? Olyan, mint aki egyenest az égből jött. Héber szójáték szerint: az eget szpoja. Isten képe még torzítatlan benne. A világi okosság, a felnőttek mesterkedései még át nem formálták. Nem tud még semmiről, és semmije sincsen. Hamvas, eredeti és közvetlen. Védettségben él, és mindenestül átadja magát azoknak, akik szeretik. Ámulva néz szét maga körül. Ami rossz, hamar elfelejti, s mindjárt fölfedez mindenben valamit, aminek örülhet. Örökké játszik, nem fárad bele napestig. Tudat alatt mindnyájunkban ott él még a hajdani gyermek, hacsak a nevelés, a világ elszürkítő hatása máris ki nem ölte belőlünk. E kis regényben nem a felnőttek világa öli meg a gyermekit, hanem fordítva: egy hús-vér gyermek hódítja meg varázsával a felnőttek állig begombolkozott világát - szinte játszva. Mondanivalója - hogy örömre születtünk a világra - mindig és mindenütt érvényes.

 

 

Dr. Pálhegyi Ferenc és Bruno Schwengeler

 

Egészséges önértékelés és Mennyit érek?

Dr. Pálhegyi Ferenc, született 1935-ben. Budapesten tanult gyógypedagógiát és pszichológiát, majd pszichológiából doktorált. Nyugdíjazásáig a budapesti Gyógypeadgógiai Főiskola professzora volt. Több mint másfél évtizede tart feleségével együtt házaspári szemináriumokat, lelkigondozói témájú előadásokat.Gyakorlatias módon fedi fel napjaink első számú lelki betegségének, a kisebbségi komplexusnak gyökereit és az abból kivezető kiutat.

Bruno Schwengeler, született 1939-ben. Évek óta tart lelkigondozói előadásokat különböző témákról, mint pl. lelki zavarok, gyermeknevelés, házasság és család. Számos cikksorozat, könyv szerzője és egy svájci székhelyű keresztény kiadó vezetője. Több mint tíz éve főszerkesztője a havonta megjelenő FACTUM és ETHOS c. folyóiratoknak. Ez utóbbi negyedévente magyarul is megjelenik. Írásainak közvetlen stílusa révén egészen személyesen szólítja meg olvasóit. Leleplezi nemcsak a keresztényeket és nem keresztényeket egyaránt fenyegető elhárító és elfojtó mechanizmusok működését, hanem modern korunk hamis értékmérőit is, amelyek gyakran válnak az emberi élet csapdáivá. A szerző utat mutat a szabad, biblikus és egészséges önértékeléshez.

 

 

Roy Krisztina

 

Boldog emberek

Mikor is igazán boldog az ember? Erről a kérdésről szól az ismert és kedvelt szerző könyve. Jézus Krisztusra irányítja figyelmünket, mert: "Csak az Ő szívén melegszik fel és nyugszik meg a zaklatott emberi szív. Ő minden sebet meggyógyít." Roy Krisztina - ez a név olyan kedves és népszerű elbeszélésekre emlékeztet, amelyeket ma is örömmel és haszonnal olvashatunk.

 

 

Martha Zollinger

 

Kornélia végrendelete - Veronika karácsonyi kívánsága

Megható történet egy kislányról, aki hitével megváltoztatatta egy üzletember életét. Egybekötve az író "Veronika karácsonyi kívánsága" c. írásával. Tizenéveseknek ajánlom.

 

 

Hedwig Andrea

 

Egy királyi gyermek

Egy kisvárosban, Ida, az árva kislány a gyerekek közötti bizonyságtevő életével másokat is megnyer Jézus Krisztusnak.  Kedves éneke is egy bizonyságtétel a hallgatók számára, amiben elmondhatja, hogy királyi családba tartozik és a mennyei Atyáé az élete, így kirélyi gyermek lehet.

 

 

Zsóka néni

 

Fehérke

Mese egy kis bárányról.

 

 

Roy Krisztina

 

Napországban - Három barát

Két történet, egy könyvben - Újból megjelent e két, gyermekeknek szóló elbeszélést tartalmazó könyv, amelyben az írótól megszokott stílusban olvashatjuk Péter, András, Pajtás és barátságuk történetét...

 

 

Siklós József

 

Tizenévesek leveleznek

Siklós József (1920-1983) Budapesten született zsidó szülők gyermekeként. Édesapja fogorvos volt, aki több fogadott fiút is nevelt. A gimnázium elvégzése után kitanulta a fogtechnikus szakmát, de kézügyessége hiánya miatt alkalmi írásokkal, idegennyelvű fordításokkal kereste meg kenyerét. A háború éveiben végigszenvedni és túléli a munkaszolgálat borzalmait, majd bújtatják és bujkálni kényszerül. Ezekben a nehéz időkben olvasmánya a Biblia, amelyből sok erőt merít nemcsak a maga, hanem a társai számára is. A háború befejezésekor, miután szüleit elpusztították, egyedül maradt. 1945-ben felvették a református teológiára, amelynek elvégzése után lelkész lett. Szolgálatát több mint 30 éven át Budapesten és vidéken sok megaláztatás között, de hűséges odaadással és mentő szerettel végezte. 1951-ben kötött házasságát Isten két gyermekkel ajándékozta meg. 28 éves leányát - röviddel a házasságkötése után - súlyos betegsége következtében Isten magához vette. 62 éves korában - már mint nyugdíjas - több mint 20 évi kényszerszünet után újra kezdte az iszákosmentő misszió szervezését országos szinten - isteni elhivatottsággal, önfeláldozó módon. 1983 nyarán vasúti baleset következtében vesztette e földi életét. Személyesen és írásai által is sokfelé eljutott szellemi kisugárzása, mindenhová, ahol csak magyarok élnek. A "vetés és aratás" című folyóiratban is éveken át jelentek meg írásai Kérüx név alatt. Életére jellemző volt, hogy Isten minden gyermekét testvérként szerette. Versei, énekei, bibliamagyarázatai széles körben ismertek, és még holta után is beszélnek, hirdetve Isten szeretetének jó hírét.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.