Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szepesi Mária idézetei

2009.01.02

1. " A jóságról nem tudni, honnan jön. Egyszerűen itt van, és lelkünk küszöbén mosolyog. Nem védekezhetünk ellene. Akármennyire észrevétlen, vagy éppen azért, be kell engednünk őt, eleinte hitetlenül, csodálkozva, végül a világ harsányan tetszelgő dolgainál jobban megszeretjük őt. "

2. " A gyógyító öröm egyenletes napsütés belül. Ez az élet kiolthatatlan lángja, amely kezdet néküli s végtelenbe rezgő derűvel világítja meg a körülötte hullámzó erők szimbólumokban kifejeződő erő jelbeszédét. "

3. " A bölcs nem rombolja szét menedékét addig, amíg nincs hová menekülnie. "

4. " Az öröm művészete abban áll, hogy önmagából táplálkozik. Nem szorul alkalomra, erőltetett csiholásra, mert akkor szalmalánggá válik, amelynek ellobbanása után mélyebbnek tűnik a sötétség. " 

5. " Ne higgyük, hogy elegendő, ha mi magunk átérezzük és elgondoljuk mindazokat a szép és gyöngéd dolgokat, amely társunk iránt eltölt bennünket. Feltétlenül tudtára kell adnunk valamilyen formában neki is, különben nyugtalanná, bizonytalanná válik, érzelmileg fázni kezd mellettünk. "

6. " Ha szeretet, figyelmet kívánunk partnerünktől, akkor előbb adjunk mi neki. Finom, tapintatos pantomim ez,  az erők egészséges keringésének  módja. Olyan labdajáték, amelynek kezdetben a mi kezünkben van a labda, s társunk csak úgy dobhatja vissza, ha mi előbb odadobjuk hozzá."

7. " Égesd el testedet gondolataid tüzével ! "

8. " Az emberek életéből csak az nő ki, aminek magját a múltban valahol elvetették. "

9. " Ne kívülről nézz önmagadra, hanem belülről nézz kifelé! " 

10. " Aki teljesen feladja a múltért a jelenét, talán a jövőt is elveszíti. "

11. " Aki csodákban él, mindent elér. Realista. Nem lohol árnyakért. Odatart, ahol örök a fény."

12. " Akit különféle vallási vagy tudományos dogmák nyűgöznek le, akinek szelleme kötött, nem szintetikus, akinek érzelmi élete felderíthetetlen, zavaros és zsarnok erejű, az sohase lépjen az ismeretlen birodalom területére, mert elnyelik a szakadékok, vagy felfalják a sötétség szörnyei. "

13. " Aki mindenki fölé akar emelkedni, az egyedül van, és csak önmagához hű. Mindenkit felhasznál, de senkiben sem bízik. "

14. " Neki valamiféle jelkép voltam; saját ifjúságának visszfénye. Próbált megkapaszkodni bennem, mert megérintette az életősz, s fázni kezdett belül. Amikor elhagytam, ott maradt csupaszon, dideregve. Többet veszett velem, mit tanulékony, heves szeretőt. A hitét vesztette el önmagában. "

15. " Az egymástól látszólag teljesen különböző, párhuzamos cselekménysorozatok oka mindenképpen bennem van. Az én emlékeimmel, problémáimmal függnek össze akkor is, ha szereplői idegenek nekem. A helyzetek is csak bizonyos hasonlóságokat mutatnak, de nem azonosak saját múltbeli átéléseimmel vagy jövőbe vetülő, szorongásos képzeteimmel. "

16 " Aki súlytalan belül, azt minden ösztönszélroham elsodorhatja."

17. " Sokszor érzed ébren és álmodban, hogy a láthatatlan Fény sugárzása hatalmasabb minden látható, múló formánál. Miért zárkózol el a világosság aranyló, gyógyító, kimeríthetetlen kincseitől?"

18. " Ha valami kitüntetés vagy öröm ér, engeszteld meg érte a körülötted szomorkodókat azzal, hogy örömet okozol nekik. Ne mélyítsd el sorsuk árnyékát önmagad erős fénybe állításával. Mondj le erről az elégtételről, s áldozatod mágikus árammá válik, amely azt, akiért véghezvitted, csillagai fölé emeli."

19. " A halhatatlanság tudatának isteni örömében élsz. Mi rossz történhet veled, ha a benned élő fény mágneses védőzónát von köréd?"

20. " Sohase felejtsd el: a megvilágosodás mindig akkor érkezik el valakihez, mikor léte legmélyebb sötétségében hiszi magát, s a fény reményéről is lemondott! Állapotát azonban élesen megkülönbözteti a valódi morális összeomlástól alázatos, kitartó szolgálata, amelyet a világosságból való látszólagos kirekesztettsége ellenére is tovább folytat, sokszor hosszú, vigasztalan éveken át." 

21. " Az örömöt éppúgy állandóan, aktívan termelni kell, mint a fényt ! Különben kialszik, s a sötétségbe beosonnak hozzád az éjszaka lényei : a csüggedés, a félelem és a meddő aggodalmaskodás. "

22. " A valóságot csak a Fény tárja fel, a sötétség elleplezi ! Azért kell Fényt gyújtanod magadban ! "

23. " Minden külső vagy belső sötétségben, fenyegető viharban és végveszélyben a legkisebb fénypont is irányjelző, életmentő világítótoronnyá növekszik. " 

24. " Fény nélkül nincsen árnyék. De a fény nem felelős az árnyék létéért. "

25. " A világ olyan körülötted, amilyenné magad alakítod. Miért nem használod a természet örök megújulásának derűs fényeit és színeit világod dfíszletének kivilágításához? "

26. " A Jóság a természet legtisztább, leghatalmasabb gyökérhangja, amely vigasztal, ad, békét teremt, és sohasem rombol... "

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

debi92@freemail.hu

(Hágen Brigitta, 2009.05.04 22:36)

Na jó csak vicc volt és egy az oöldal 100szor jobb mint az enyém! sorry csak irígy vagyok!

debi92@freemail.hu

(Hágen Brigitta, 2009.05.04 22:31)

Olyan jó az oldal, hogy röhögőgörcsöt kapok!
Az enyém jobb!