Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történelmi

2011.06.07

A Passió

A film a Názáreti Jézus életének utolsó tizenkét óráját jeleníti meg. A nyitójelenet az Olajfák hegyének lábánál, a Gecsemáné-kertben játszódik, ahová Jézus elvonul az Utolsó Vacsora után imádkozni. Jézus ellenáll a Sátán kísértésének. Iskarióti Júdás árulása miatt Jézust elfogják és visszaviszik Jeruzsálem város falain belülre, ahol a farizeusok istenkáromlás vádjával szembesítik és tárgyalása halálos ítélettel végződik. Jézust Pilátus, Palesztina római kormányzója elé vezetik, aki meghallgatja a farizeusok ellene szóló vádjait. Felismervén, hogy politikai konfliktussal került szembe, Pilátus Heródesnek engedi át az ügyet. Heródes visszaküldi Jézust Pilátushoz, aki Jézus vagy Barabás, a bűnöző közötti választás elé állítja a tömeget. A tömeg Barabás szabadulása és Jézus elítélése mellett dönt. Jézust átadják a római katonáknak, akik megkorbácsolják őt, majd átadják neki a keresztet és utasítják, hogy vigye végig Jeruzsálem utcáin, fel a Golgotára. A Golgota hegyén Jézust a keresztre szegezik... A passió a "valaha elmondott legnagyobb történet", Jézus utolsó napjainak magas szintű felidézése. A filmbenjelen van az a súlyosság és komolyság, amelyet megérdemel. Egyes szívbemarkoló pillanataitól könnyen könnyekre fakadunk. Nem hihetek mást, mint azt, hogy mindenvallás hívei igen lenyűgöző (és tiszteletteljes) műalkotásnak tartják majd, melynek realizmusa az Újszövetségből ered.

 

Apokalipszis - János apostol

I. sz. 90 Domitian császár 28 napot ad a kereszténeknek arra, hogy megtagadják vallásukat és őt magát ismerjék el Istenüknek. Az egyetlen élő apostol, János azonban üzenetet küld népének Isteni látomásáról és arra bíztatja őket, hogy bízzanak Istenben és a hitükben. Ephesus lázong és a rómaiak sokakat hurcolnak el börtönökbe vagy Pathmos szigetére, a kőbányába. Valerio is odakerül, aki azonban római kém és az a feladata, hogy felkutassa Jánost. Nem is sejti, hogy ő is a bányában dolgozik. Domitian császár azonban rendet akar, ezért légiósokat küld keresztény falvakra, asszonyokra, gyermekekre...

 

János evangéliuma

Frissítő élmény végigkövetni az evangélium eseményeit, s valóban meggazdagító a feliratok által Isten Igéjét olvasni! "Jézus így szól Tamáshoz: - Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek. - Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. (János 20, 29-31)

 

Sámson és Delila

Isten Sámsont küldi, hogy Izráel népét felszabadítsa a filiszteusok elnyomása alól. Hosszú időnek kell eltelnie azonban, hogy az emberfeletti erővel megáldott férfi elfogadja küldetését és alávesse magát Isten akaratának. Sámson ifjúkorát ugyanúgy éli, mint a többi júdeai fiatal: a mezei munkákra, a szórakozásra és a lányokra fordítja minden figyelmét. Csak akkor fordul a filiszteusok ellen, mikor azok megölik szeretteit. Ám amikor megpillantj az előkelő filiszteus lányt, Delilát, a szerelem felülkerekedik a bosszúvágyon. Sámson naiv odaadással kiszolgáltatja magát a szépségnek, aki árulással viszonozza bizalmát. Sámsonra vakság, gyengeség és börtön vár.

 

A palást

A Jézus palástja (köntöse) köré megformált történelmi regény tulajdonképpen az Ő rendkívüli hatását tárja a néző elé, - itt most egy izgalmas kaland film eszközei révén. Tény: A 22 Zsoltár próféciái valóban megdöbbentő pontossággal teljesedtek be az első Nagypénteken! "Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek!" (19.vers)

 

Ben-Hur

Ben-Hur, a gazdag júdeai herceg régi barátja, a római Messala visszatérésének megünneplésére készül. A két ifjú nagy örömmel üdvözli egymást. A szívélyes hangulat azonban hamar szertefoszlik, amikor Messala lényegében arra kéri barátját, hogy árulja el tulajdon honfitársait. Ben-Hur visszautasítja a kérést, s a két férfi ellenségként válik el egymástól. Messala bosszújára hamar sor kerül. Amikor az új római helytartó bevonul a városba, Ben-Hur és családja a házuk tetejéről figyeli a nagyszabású eseményt. Ben-Hur húga, Tirzah kihajol, hogy jobban lásson, közben akaratlanul lever egy cserepet a tetőről. A lehulló tárgytól a helytartó lova megbokrosodik, és ledobja magáról előkelő lovasát. Messala azonnal parancsot ad a Hur család elfogására, noha tudja, hogy ártatlanok. Az édesanya és Tirzah börtönbe kerülnek, Ben-Hurt pedig gályarabságra ítélik...

 

Napfivér, Holdnővér

Ferenc (Francesco) hazatér a háborúból. Szülei gondos ápolásban részesítik. A betegágyán fekvő fiú felidézi korábbi életének meghatározó néhány eseményét, így például első találkozását a szépséges Klárával. A lány élelmet vitt a folyópartra, az ott élő leprásoknak. A fiatalember elborzadva távozott, amikor meglátta a szerencsétlen embereket. Egy szép napon Ferenc madárcsicsergésre ébred. Bizonytalan mozdulatokkal ugyan, de felkel az ágyból, és követi a kismadarat, ki a háztetőre. Ettől kezdve egyre több időt tölt a szabadban, a virágok és az állatok között, gyönyörködik a természet szépségében. Sétái során elvetődik egy régi templom romjához is. Ferenc apja, Pietro di Bernardone kereskedő örül, hogy fia egyre jobb állapotban van, elvégre egy vagyont költött misékre, de lám, megérte! A fiatalember újra találkozik Klárával. A lány azt mondja neki, hogy az assisi polgárok bolondnak tartják Ferencet, mert madarakkal beszélget, pillangókat kerget és a virágokban gyönyörködik. Klára szerint viszont a fiú nem most bolond, hanem régebben, a háború előtt volt az. A közelben tartózkodó szülők örömmel szemlélik a fiatalok idiljét, úgy gondolják, ez volt valójában Ferenc legnagyobb baja: hiányzott neki egy asszony. Pietro szerint azonban esküvő előtt a fiatalembernek bele kell tanulnia az üzletbe, hogy egyszer majd apja helyére lépjen. Ferenc engedelmeskedik atyja akaratának. Pietro megmutatja neki azokat a kincseket, melyeket a háború alatt szerzett, amikor csekély összegekért tudott nagy értékeket vásárolni. A fiatalember ellátogat apja egyik kelmefestő műhelyébe is. A látvány megdöbbenti: elfásult öregek, koravén fiatalok élnek és dolgoznak nyomorúságos körülmények között. A könnyeivel küszködő Ferenc egy járni is alig tudó öregembert kivezet a szabadba, a napfényre. A szülői házban Pietro magán kívül van, miután értesül arról, hogy ostoba fia sétálni vitte a munkásokat, akik egész nap nem csináltak semmit. Feleségét, a francia származású Picát hibáztatja, szerinte Ferencet az anyja rontotta el ezzel a franciásan finomkodó modorral. Az asszony hiába próbálja megbékíteni férjét, hiába mondogatja, hogy egész Assisi irigyli őket, mert jámbor ás jóravaló gyermekük van. A családi vita tetőpontján megérkezik a boldogan mosolygó Ferenc. Apja rátámad és alaposan elveri, Pica hiába próbálja megakadályozni ebben. Pietro kijelenti, hogy Ferenc nem viselkedhet többé úgy, mintha bolond lenne, s másnap velük kell jönnie a templomba is.

 

Katyn

A film a második háború alatt történt katyni mészárlás történetét meséli el, amikor a szovjetek több mint tizenötezer elfogott lengyel tisztet és civilt öltek meg egy erdőben. Az 1940-ben meggyilkolt emberek holttesteit rejtő tömegsírokat a német hadsereg fedezte fel 1943-ban.

 

A dicsőség zászlaja

A második világháború egyik legismertebb képét Ivo Dzsima szigetén készítették 1945 februárjában. Hat tengerészgyalogos közös erővel tűzi ki az amerikai zászlót az elfoglalt szigeten. Közülük hárman később elestek, három társuk végül hazajutott, de nem szívesen váltak a háború utáni propaganda eszközévé. Bradley őrmester sosem beszélt a hőstettéről, csendesen élt, és idős korában halt meg. A fia, John csak a temetése után tudja meg, hogy milyen esemény részese volt az apja. Nyomozni kezd, hogy megtudja, mi történt azon a napon Ivo Jimán.

 

Szent Johanna

1429. Franciaország. Egy 18 éves egyszerű parasztlány Isten hírnökének vallja magát és kijelenti, hogy az ő vezetésével legyőzhető a világ legerősebb hadserege és felszbadítható hazája. Megjelenését a megmaradt ország vezetői kezdetben kétkedéssel fogadják, ám a nép szentként tiszteli a lányt, ezért a szorongatott helyzetben lévő francia trónörökös kihasználja a helyzetet abban a reményben, hogy Johanna segítségével trónra juthat.

 

Sorstalanság

Köves átlagos zsidó kamaszfiú átlagos sorssal Budapesten, 1944-ben. Nem sokkal azután, hogy apját munkaszolgálatra viszik, őt is elfogják, majd bevagonírozzák és Auschwitzba, onnan pedig Buchenwaldba szállítják. Köves nem lázad sorsa ellen, nem lepődik meg, nem keres kiutat. Átmeneti barátságokra tesz szert, felnőttek és gyerekek, flegmák és rémültek, alkalmazkodók és vagányak bukkannak fel mellette a tömegből, és sodródnak el mellőle. Ő pedig csak van, és megfigyel; egész addig, míg sok véletlennek és szerencsés vagy szerencsétlen fordulatnak köszönhetően haza nem kerül. Hisz nincs olyan képtelenség, amit ne élhetnénk túl...

 

Johanna nőpápa

A középkorból fennmaradt egy írásos legenda, hogy a viharos IX. században egy nő lépett Szent Péter trónjára. A barbárság és romlottság korszaka volt ez, amikor az egyház gyakran inkább oltalmat, mintsem elhivatottságot jelentett. És ennek az erőszakkal teli kornak valamennyi históriája és legendája közül a legmaradandóbb Johanna nőpápa története volt, melyet világhírű könyvében Emmanuel Rodisz is megörökített, és amely most olyan világsztárok részvételével elevenedik meg mint Liv Ullmann, Trevor Howard, Olivia de Havilland, Maximilian Schell és Franco Nero.

 

Valkűr

Claus von Stauffenberg ezredes tudja, a második világháború kimenetele nem kérdéses, országát egy őrült irányítja. Társaival a Valkűr fedőnevű hadművelet megváltoztatásával bonyolult tervet dolgoz ki a hatalomátvételre, amelynek kulcspontja Führer meggyilkolása. Egy váratlan fordulat azonban felboratja az aprólékosan kidolgozott akciót. A résztvevőknek rögtönözniük kell, Stauffenberg hirtelen főszereplővé válik, s a puccs élére kell állnia. A döntő éjszakán örökre elbúcsúzik a családjától, mivel már tudja, neki kell megölnie Hitlert.

 

Fatima csodája

Fabrizio Costa, a valós események alapján készült lélekemelő filmje a portugáliai Fatimában történt Mária-jelenés izgalmas és megható ábrázolása. Az 1917-ben játszódó történetben három kis tanulatlan pásztorgyerek többször is találkotik a gyönyörű Szent Szűzzel, aki rajtuk keresztül fontos üzeneteket ad át a világnak. Az üzenetek olyan mély és titkos információkat tartalmaznak, amelyekről az egyszerű gyermekeknek csodás közbenjárás nélkül nem lehet tudomásuk. E titok mély üzenete szó szerint megrázza az egész világot és állásfoglalásra késztet minden embert a hitről, szeretetről és az élet legfontosabb kérdéseiről.

 

A gyermek akit Jézusnak hívtak

A filma Szent Család küzdelmeit mutatja be középpontban a kis Jézussal, már gyermekkorában végrehajtott kis csodáival és másokat segítő cselekedeteivel.

 

Karol-Az ember, aki pápa lett

Krakkó, 1939. A németek támadása megindul a város ellen. A lakosság menekül, szeretné elérni a lengyel hadsereg által még ellenőrzött vonalakat. A menetben ott van a fiatal egyetemista Karol Vojtyla is, aki elhatározta, hogy maga is fergyvert fog a támadók ellen. Szerelme, Hanja a családjával Vadovicébe menekül. De már nincs hova mennie. A menetet német repülők sorozatlövései tarolják le. Karol és Hanja sorstársaikkal együtt napról napra élik meg a megszállás iszonyatát, a kegyetlenkedéseket, a nyomort, a kiszolgátatottságot. Karol minden erejével azt keresi, miként találhatna kivezető utat a mély kétségbeeséséből.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.